visual

Over NVPI

NVPI is de branchevereniging van de entertainmentindustrie en vertegenwoordigt het merendeel van de Nederlandse muziekmaatschappijen, uitgevers van audiovisuele content op digitale media en online en uitgevers van games en andere interactieve software. 

NVPI heeft als doel het behartigen, verdedigen en versterken van de gemeenschappelijke belangen van de Nederlandse producenten, importeurs en exploitanten van muziek, film en games, waaronder het bevorderen van een adequate juridische bescherming van de belangen van producenten, importeurs en exploitanten van bedoelde producten.

Formele structuur

Binnen de vereniging NVPI bestaan de rechtspersoonlijkheid bezittende groepsverenigingen NVPI Audio, NVPI Video en NVPI Interactief. Leden van de groepsverenigingen zijn alszodanig tevens lid van de koepel NVPI.

Internationaal

NVPI Audio is aangesloten bij de internationale branchegorganisatie, IFPI. NVPI Video is aangesloten bij de internationale videofederatie, IVF. NVPI Interactief is lid van de Europese organisatie ISFE

Contactinformatie

Bezoekadres
Hogehilweg 6
1101 CC  AMSTERDAM

Postadres
Postbus 12040
1100 AA  AMSTERDAM

Telefoon: 020 - 311 60 10
E-mail: info@nvpi.nl