visual

Voorlichting aan consumenten en bedrijven

De bij NVPI aangesloten bedrijven willen natuurlijk niets liever dan dat hun producten gebruikt en geconsumeerd worden. Om dat te bewerkstelligen voorzien ze zelf in marketing en promotie van hun producten. Tegelijkertijd realiseren zij zich dat het van belang is om consumenten en andere gebruikers adequaat voor te lichten over bepaalde aspecten van de producten die de branche op de markt brengt. Die voorlichting wordt collectief door NVPI ter hand genomen of gecoördineerd. 
 
Voorlichting over auteursrecht
Via www.auteursrecht.nl wordt aan consumenten en bedrijven informatie gegeven over het auteursrecht alsmede over specifieke auteursrechtelijke kwesties. Deze site wordt beheerd door de Stichting Auteursrechtbelangen, waar NVPI bij is aangesloten. 
 
Mediawijsheid
Via www.weetwatzegamen.nl wordt aan ouders informatie gegeven over games. De site is een initiatief van NVPI. De redactie wordt gevoerd door www.oudersonline.nl.
 
De digitale samenleving
Onze samenleving wordt steeds digitaler. Binnen enkele jaren zal het kunnen omgaan met digitale middelen net zo belangrijk zijn als het kunnen lezen en schrijven. Overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties willen er samen voor zorgen dat iedereen mee kan in deze digitale ontwikkeling en over de vaardigheden beschikt om dat veilig en verantwoord te doen. Zij slaan de handen ineen binnen het programma Digivaardig & Digibewust. NVPI is één van de founding partners van Digivaardig & Digibewust.

Algemene informatie branche
NVPI is tevens vraagbaak voor particulieren, bedrijven en (overheids)instanties ten aanzien van zowel algemene als meer specifieke vragen over de branche.