visual

Reglement

Goud/Platina reglement

De officiële status van Goud of Platina is door leden van NVPI te verkrijgen door een certificering aan te vragen bij het secretariaat van de NVPI (goudplatina@nvpi.nl). NVPI verschaft naast de certificering penningen voor display doeleinden. Zonder de NVPI-penning heeft een gouden of platina product geen internationaal erkende status en geen waarde. De NVPI-penning, bestaande uit een gouden of platina munt, dient op de uit te reiken onderscheiding zichtbaar aangebracht te worden. De penning wordt verkregen na schriftelijke verificatie van het verkoopcijfer inclusief handtekening van het eindverantwoordelijke directielid.

Per 1 januari 2018 gelden de volgende aantallen:

Singles:                                  Gouden status - 40.000 / Platina status - 80.000
Albums pop:                           Gouden status - 20.000 / Platina status - 40.000
Albums klassiek/jazz/World:  Gouden status - 10.000 / Platina status - 20.000
Muziek DVD:                          Gouden status -   7.500 / Platina status - 15.000

Deze status geldt voor alle verkochte aantallen van één titel ongeacht de drager waaronder begrepen downloads en streams (cd/sacd/dvd-audio/lp/mc/md/12”/cd-single/download/streams).

Dubbelalbums of uitgaven die meer dan twee albums bevatten worden als één titel geteld. Bovengenoemde statussen gelden alleen voor geluidsdragers. In het singlesegment is geen onderscheid tussen populair of klassiek/jazz/world.

Betaalde streams tellen mee voor singles en albums (NB het gaat om in Nederland gestreamde tracks), met inbegrip van free tier streams bij de betaalde platforms als Spotify, Deezer, Apple Music. Streams bij gratis diensten als Youtube of Vevo tellen niet mee. Voor singles tellen 150 streams als één download (single track). Bij albums tellen alle streams mee van de tracks die op een album staan. Dus bij een album van 10 tracks gelden 1.500 streams van albumtracks als één verkoop. Bij een  album van negen tracks 9 x 150 dus 1.350. Streaming albums mogen met ingang van 1 januari 2015  in de telling worden meegenomen.

Een gouden of platina status wordt verkregen over het aantal verkochte titels. Onder fysieke verkoop wordt verstaan het door de platenmaatschappijen aan de detailhandel, platenclub of ander verkooppunt geleverde en gefactureerde aantal, exclusief retouren. Premium verkopen of gratis weggeven exemplaren mogen niet in de telling meegenomen worden en mogen niet meewegen in  de overweging van een certificering. Als digitale verkoop worden beschouwd downloads via legale platforms en streams via de genoemde platforms volgens bovenstaande berekening.

Bij een aanvraag voor de gouden of platina status dient de motivering (berekening) te worden gegeven. NVPI heeft het recht dit periodiek te laten controleren. Indien blijkt dat een aanvraag is voorzien van een verkeerde opgave, wordt de certificering ingetrokken totdat het aantal wel is behaald. NVPI heeft het recht dit bekend te maken. Bij een volgende aanvraag door het betreffende aanvrager kan NVPI voorafgaande controle vereisen.

Video
Voor videotitels gelden de volgende normen om in aanmerking te komen voor een gouden of platina penning.

Verkoopvideo:
Goud - 50.000 exemplaren
Platina - 100.000 exemplaren

Verhuurvideo:
Goud - gerealiseerde omzet van Euro 136.134, -
Platina - gerealiseerde omzet van Euro 226.890,-

Dubbeldvd’s of uitgaven die meer dan twee titels bevatten worden als één titel geteld. Bovengenoemde statussen gelden alleen voor beelddragers.

Een gouden of platina status wordt verkregen over het aantal verkochte titels. Onder verkoop wordt verstaan het door de filmstudio’s aan de detailhandel, entertainment winkel of ander verkooppunt geleverde en gefactureerde aantal, exclusief retouren. Premium verkopen of gratis weggeven exemplaren mogen niet in de telling meegenomen worden en mogen niet meewegen in de overweging van een statusverlening.

Entertainment software
Voor softwaretitels gelden de volgende normen om in aanmerking te komen voor een gouden of platina penning.

Games:
Goud - 40.000 exemplaren
Platina - 80.000 exemplaren

Non-games :
Goud - 7.500 Units
Platina - 15.000 Units

De status voor entertainment software geldt voor alle verkochte aantallen van één titel binnen één drager (Playstation/Xbox/Gamecube/Nintendo/CD-rom). Een titel kan dus een afzonderlijke gouden/platina status verkrijgen per verschillende drager. Uitgaven die meer dan twee titels bevatten worden als één titel geteld. Bovengenoemde statussen gelden alleen voor entertainment softwaretitels.

Een gouden of platina status wordt verkregen over het aantal verkochte titels. Onder verkoop wordt verstaan het door de softwaremaatschappijen aan de detailhandel, entertainment winkel of ander verkooppunt geleverde en gefactureerde aantal, exclusief retouren. Premium verkopen of gratis weggegeven exemplaren mogen niet in de telling meegenomen worden en mogen niet meewegen in de overweging van een statusverlening.