visual

Reglement

Goud/Platina reglement
De officiële status van Goud of Platina is te verkrijgen door een penning op te vragen bij het secretariaat van de NVPI. Zonder de NVPI-penning heeft een gouden of platina product geen internationaal erkende status en geen waarde. De NVPI-penning, bestaande uit een gouden of platina munt, dient op de uit te reiken onderscheiding zichtbaar aangebracht te worden. De penning wordt verkregen na schriftelijke verificatie van het verkoopcijfer inclusief handtekening van het eindverantwoordelijke directielid.

Muziek

Per 1 april 2016 gelden de volgende aantallen: 

Singles:                                    Gouden status - 20.000   / Platina status - 40.000

Albums pop:                            Gouden status - 20.000   / Platina status - 40.000 

Albums klassiek/jazz/World:   Gouden status - 10.000  / Platina status - 20.000

Muziek DVD:                           Gouden status -  7.500    / Platina status - 15.000

 

Deze status geldt voor alle verkochte aantallen van één titel ongeacht de drager (cd/sacd/dvd-audio/lp/mc/md/12”/cd-single/download). Dubbelalbums of uitgaven die meer dan twee albums bevatten worden als één titel geteld. Bovengenoemde statussen gelden alleen voor geluidsdragers. In het singlesegment is geen onderscheid tussen populair of klassiek/jazz/world.

Streams tellen mee voor de gouden en platina status bij singles, waarbij 100 streams gelden als één download (single track).

Streams tellen eveneens mee bij albums waarbij de systematiek van Dutchcharts wordt gehanteerd.

Een gouden of platina status wordt verkregen over het aantal verkochte titels. Onder verkoop wordt verstaan het door de platenmaatschappijen aan de detailhandel, platenclub of ander verkooppunt geleverde en gefactureerde aantal, exclusief retouren. Premium verkopen of gratis weggeven exemplaren mogen niet in de telling meegenomen worden en mogen niet meewegen in de overweging van een statusverlening.

Bij een aanvraag voor de gouden of platina status dient de motivering (berekening) te worden gegeven. NVPI heeft het recht dit door accountants te laten controleren.

De nieuwe status gaat in per 1 april 2016 waarbij ten aanzien van streaming albums de streams vanaf 1 januari 2015 meegenomen mogen worden.

 

Video
Voor videotitels gelden de volgende normen om in aanmerking te komen voor een gouden of platina penning.

Verkoopvideo:
Goud - 50.000 exemplaren
Platina - 100.000 exemplaren

Verhuurvideo:
Goud - gerealiseerde omzet van Euro 136.134, -
Platina - gerealiseerde omzet van Euro 226.890,-

Dubbeldvd’s of uitgaven die meer dan twee titels bevatten worden als één titel geteld. Bovengenoemde statussen gelden alleen voor beelddragers.

Een gouden of platina status wordt verkregen over het aantal verkochte titels. Onder verkoop wordt verstaan het door de filmstudio’s aan de detailhandel, entertainment winkel of ander verkooppunt geleverde en gefactureerde aantal, exclusief retouren. Premium verkopen of gratis weggeven exemplaren mogen niet in de telling meegenomen worden en mogen niet meewegen in de overweging van een statusverlening.

Entertainment software
Voor softwaretitels gelden de volgende normen om in aanmerking te komen voor een gouden of platina penning.

Games:
Goud - 40.000 exemplaren
Platina - 80.000 exemplaren

Non-games :
Goud - 7.500 Units
Platina - 15.000 Units

De status voor entertainment software geldt voor alle verkochte aantallen van één titel binnen één drager (Playstation/Xbox/Gamecube/Nintendo/CD-rom). Een titel kan dus een afzonderlijke gouden/platina status verkrijgen per verschillende drager. Uitgaven die meer dan twee titels bevatten worden als één titel geteld. Bovengenoemde statussen gelden alleen voor entertainment softwaretitels.

Een gouden of platina status wordt verkregen over het aantal verkochte titels. Onder verkoop wordt verstaan het door de softwaremaatschappijen aan de detailhandel, entertainment winkel of ander verkooppunt geleverde en gefactureerde aantal, exclusief retouren. Premium verkopen of gratis weggegeven exemplaren mogen niet in de telling meegenomen worden en mogen niet meewegen in de overweging van een statusverlening.