visual

(Pers)woordvoering

NVPI is de spreekbuis voor de branche als het gaat om gemeenschappelijke onderwerpen. Zij streeft naar objectieve, actuele en volledige informatievoorziening om zodoende de pers op basis van juiste feiten en goede achtergrondinformatie te kunnen berichten over de entertainmentindustrie.

Uiteraard levert NVPI geen commentaar op items of ontwikkelingen die specifiek een van de leden betreft. In het voorjaar publiceert NVPI de marktresultaten van de branches in het voorgaande jaar. De halfjaarcijfers worden in juli/augustus gepubliceerd.

Naast informatie over de marktontwikkelingen, geeft NVPI statements over actuele, branchespecifieke gebeurtenissen of ontwikkelingen. Daarnaast levert NVPI regelmatig sprekers voor congressen, seminars en gastlessen op scholen en zij informeert belangstellende bedrijven en instanties over de entertainmentindustrie in het algemeen of over een van de drie branches in het bijzonder.