visual

Wereldwijde digitale muziekmarkt in de lift

De wereldwijde digitale muziekmarkt is in 2011 harder gegroeid dan ooit tevoren, terwijl in sommige landen grote vooruitgang werd geboekt in het bestrijden van online piraterij. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het vandaag verschenen Digital Music Report 2012 van IFPI, de internationale branchevereniging van muziekmaatschappijen.  Consumenten profiteren wereldwijd van een steeds groter aanbod. Digitale muziekaanbieders zoals iTunes, Spotify en Deezer zijn nu beschikbaar in 58 landen. Consumenten maken hier massaal gebruik van. Het aantal verkochte losse tracks steeg met 11%, het aantal verkochte albums met 24% en het aantal mensen dat een abonnement op een muziekdienst heeft groeide met 65% naar 13,4 miljoen wereldwijd. De omzet van muziekmaatschappijen uit het online aanbod van muziek groeide in 2011 naar schatting met 8% naar 5,2 miljard dollar. In de VS, de grootste markt, is de digitale markt zelfs groter dan de fysieke markt. Wereldwijd is het omzetaandeel van digitale muziek 32%.

Volgens Frances Moore, CEO van IFPI zijn er genoeg redenen om optimistisch te zijn over de toekomst van de muziekmarkt. Moore waarschuwt er wel voor dat in de strijd tegen piraterij niet achterovergeleund mag worden. ‘De digitale markt groeit ondanks de omstandigheden waarin geopereerd moet worden, niet dankzij’, aldus Moore. ‘Overheden moeten zich inzetten om piraterij effectief en in al haar vormen te bestrijden. We hebben ook meer medewerking nodig van online tussenpersonen zoals zoekmachines en adverteerders om de legale markt te steunen.’

Paul Solleveld, Directeur-voorzitter van NVPI, is het met Moore eens. ‘Het illegale aanbod is een regelrechte bedreiging voor de verdere ontwikkeling van de digitale markt. Wereldwijd maakt één op de vier internetters gebruik van ongelicenseerde diensten. In Nederland is dat meer dan 40%. Dat betekent minder inkomsten en daardoor minder ruimte om te investeren  in nieuw talent en repertoire’. NVPI schat het omzetaandeel uit de digitale markt voor de Nederlandse maatschappijen in op ongeveer 15%. ‘Daarmee blijven we dus aantoonbaar achter bij de internationale ontwikkeling, terwijl het aantal muziekdiensten hier groter is dan in de VS’, aldus Solleveld. ‘Ik herhaal dan ook de steun voor de plannen die staatssecretaris Teeven heeft om de digitale markt in Nederland verder te stimuleren. Het illegale aanbod móet simpelweg bestreden kunnen worden. Het is jammer dat een deel van de politiek dat niet lijkt te willen begrijpen en zich laat leiden door allerlei oneigenlijke en emotionele argumenten’.

U kunt het hele rapport hier downloaden

Gepubliceerd op: 23 januari 2012