visual

Reactie NVPI op rapport 'Digitale Drempels'

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voerde SEO een onderzoek ('Digitale Drempels') uit naar de knelpunten bij het tot stand komen van een volwaardige markt voor digitale distributie en exploitatie van muziek, films en series, games en boeken.

NVPI stelt met de onderzoekers vast dat met uitzondering van de exclusieve window voor film, er meer dan voldoende legale alternatieven zijn om muziek, films, series en games online te consumeren, dat de boekenmarkt volop in beweging is, dat consumenten de diensten positief beoordelen en dat de verwachting is dat de drempels uiteindelijk zullen worden geslecht. NVPI is er echter niet van overtuigd dat de beoogde volwaardige markt voor digitale distributie ineens tot stand zou komen als de knelpunten die uit het onderzoek
naar voren komen zouden zijn opgelost. Er zijn namelijk ook ‘enablers’ of randvoorwaarden. Die blijven in het rapport helaas buiten beschouwing terwijl ze een integraal onderdeel uitmaken van datgene wat de overheid én de producenten en uitgevers nastreven: de zo volledig mogelijke beschikbaarheid van content op het internet. 

Daarnaast mist het rapport op een aantal punten voldoende nuance waardoor er een te simplistisch beeld van de situatie én de mogelijke oplossingen zou kunnen
ontstaan.

Lees hier de volledige reactie.

Gepubliceerd op: 30 augustus 2012