visual
05 december 2012
Meer dan de helft van de Nederlanders die actief zijn op internet heeft in het afgelopen jaar een computergame gespeeld. Dat is één van de conclusies uit het rapport ‘Videogames in Europe’ dat vandaag werd gepresenteerd door de Interactive Software Federation of Europe (ISFE).
10 september 2012
Ten behoeve van de behandeling in de Tweede Kamer heeft NVPI samen met haar partners in het Platform Creatieve Media Industrie (Nederlands Uitgeversverbond NUV, de verenigingen voor muziekuitgevers NMUV en VMN, de Publieke Omroep NPO, Filmproducenten Nederland FPN, de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs NVF en de Vereniging van Onafhankelijke Televisie Producenten OTP) een uitvoerige reactie op het wetsvoorstel 'Auteurscontractenrecht' opgesteld.
30 augustus 2012
In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voerde SEO een onderzoek ('Digitale Drempels') uit naar de knelpunten bij het tot stand komen van een volwaardige markt voor digitale distributie en exploitatie van muziek, films en series, games en boeken. NVPI stelt met de onderzoekers vast dat met uitzondering van de exclusieve window voor film, er meer dan voldoende legale alternatieven zijn om muziek, films, series en games online te consumeren, dat de boekenmarkt volop in beweging is, dat consumenten de diensten positief beoordelen en dat de verwachting is dat de drempels uiteindelijk zullen worden geslecht. 
27 juli 2012
Besturen, directie, medewerkers en leden van NVPI  hebben met verslagenheid kennis genomen van het overlijden van Rob Stuijt. Rob overleed afgelopen woensdag na een kort ziekbed. Hij is 78 jaar geworden. Rob Stuijt is van grote betekenis geweest voor de muziekindustrie en het auteursrecht, zowel in Nederland als wereldwijd. Vanuit zijn management- en directiefuncties bij Polygram – waar hij van 1959 tot 1994 werkzaam was – vervulde hij diverse functies bij zowel de internationale branchevereniging IFPI als bij NVPI, waarvan hij van 1995 tot 2011 voorzitter was.