visual
05 december 2011
NVPI heeft met veel belangstelling kennis genomen van de discussie in de Commissie Veiligheid en Justitie over de plannen van het kabinet om het downloaden van evident illegaal materiaal onrechtmatig te verklaren. Deze discussie wordt woensdag 7 december voortgezet. Hieronder geeft NVPI antwoord op de belangrijkste vragen die bij de commissie leven en wordt een aantal misverstanden rechtgezet.
25 november 2011
In het belang van de noodzakelijke verdere ontwikkeling van de digitale markt voor content doen de producenten en uitgevers van muziek, beeld, games en boeken een dringend beroep op de Tweede Kamer om de plannen te omarmen die het kabinet heeft om nieuwe bedrijfsmodellen op het internet te bevorderen en te beschermen.
25 november 2011
De Consumentenbond en vakbonden Ntb en FNV KIEM hebben de Tweede Kamer opgeroepen te kiezen voor een alomvattend vergoedingenstelsel en niet voor een downloadverbod. Daarbij suggereren ze dat artiesten niets zouden verdienen aan nieuwe businessmodellen. Dat is misleidend.
19 oktober 2011
Rechthebbenden zijn blij met de bereidheid van het kabinet serieus werk te willen maken van handhaving en het creëren van ondersteunende wetgeving ter zake, maar onthutst door de onjuiste en misleidende informatie waarmee de voorgenomen afschaffing van de thuiskopievergoeding wordt verdedigd.   Blij met aanpak inbreuk faciliterende diensten In een eerste reactie op de reactie van de regering op het Verslag van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie over de speerpuntenbrief auteursrecht 20©20 onderschrijven de rechthebbenden, verenigd binn