visual

Lobby

NVPI streeft naar optimale wetgeving voor haar leden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om auteursrecht en naburige rechten, merkenrecht, wetten ten aanzien van promotie en leeftijdsbepalingen op producten. Dagelijks volgt NVPI de relevante ontwikkelingen in het maatschappelijke en politieke speelveld. Namens haar leden informeert en benadert zij bewindslieden, politici en ambtenaren op nationaal en Europees niveau. Het laatste vaak in samenwerking met de internationale organisaties waarbij NVPI is aangesloten. NVPI houdt hen periodiek op de hoogte van algemene ontwikkelingen binnen de entertainmentbranche. Indien relevant lobbyt NVPI daarnaast voor specifieke bepalingen in wet- en regelgeving.