visual

Lidmaatschap

Ieder bedrijf met als corebusiness het produceren, uitgeven en distribueren van interactieve, audio- of videoproducten, kan lid worden van NVPI. Aan het lidmaatschap zijn enkele voorwaarden verbonden. Toekomstige leden dienen ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel. Verder moeten toekomstige leden een catalogus voeren die overlegd kan worden aan het bestuur van NVPI.

Aan het lidmaatschap zijn kosten verbonden. Leden betalen een jaarlijkse contributie aan de federatie. Per afdeling wordt daarnaast een promillage van de binnenlandse omzet berekend.

De kosten zijn als volgt:

Audiocontributie:
€ 500 + 0,4% over de binnenlandse omzet. Indien de jaaromzet kleiner is dan € 230.000 bedraagt de contributie € 230 + 0,3% over de binnenlandse omzet. De overeenkomst tussen NVPI en haar audioleden wordt voor vijf jaar aangegaan.

Filmcontributie:
Meer informatie over de contributie FDN, neemt u contact op met NVPI 020 311 6012. 

Interactiefcontributie:
Het contributiebedrag is vastgesteld op:

  • € 6.500 per jaar bij een omzet van minder dan € 4.500.000
  • € 10.000 per jaar bij een omzet van meer dan € 4.500.000
  • België: € 5.000

De promillages worden berekend over de binnenlandse netto omzet van audio- en audiovisuele dragers die is opgebouwd uit alle gefactureerde verkopen van betreffende dragers inclusief uitverkopen en distributiedeals verminderd met terzake versterkte kortingen, met uizondering van 'fee income' uit licenties en exporten.

Aanmeldingsprocedure:

Als u lid wilt worden van NVPI, stuurt u dan een brief, een uittreksel van de Kamer van Koophandel en een recente catalogus van uw producten naar:

NVPI, t.a.v. Martijn Schok, Postbus 12040, 1100 AA Amsterdam.
E-mail: martijn.schok@nvpi.nl. Uw aanvraag wordt vervolgens voorgelegd aan het bestuur van de desbetreffende afdeling. Van de uitspraak wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld waarna u een contract en alle ter zake doende bijlagen per post ontvangt.