visual

Handhaving rechten

Auteursrecht, naburige rechten en merkenrecht beschermen de producten van de leden van NVPI tegen ongeautoriseerd verveelvoudigen, distribueren (‘piraterij’) en importeren van buiten de Europese economische regio. Als belangrijke juridische investeringsbasis maken deze rechten het mogelijk dat de entertainmentindustrie kan investeren in cultuur-, entertainment- en informatieproducten om deze commercieel te exploiteren. NVPI treedt namens haar aangesloten leden op tegen inbreuk op deze rechten.

Samen met de Motion Picture Association (MPA), Buma/Stemra, Videma en de NVGD richtte NVPI in 1999 de Stichting Bescherming Rechten Entertainmentindustrie Nederland (BREIN) op. BREIN coördineert alle activiteiten rondom de bestrijding van piraterij en voert deze uit in opdracht en bij volmacht van haar aangesloten organisaties.

In de afgelopen jaren is NVPI een aantal civielrechtelijke procedures gestart tegen parallelle import van cd’s en later ook dvd’s. In alle rechtszaken is NVPI in het gelijk gesteld en een aantal procedures is geschikt nadat de parallelimporteur een overeenkomst wilde sluiten met NVPI.

De vertegenwoordiging van haar leden door NVPI in vele overlegstructuren is ook bevorderlijk voor de handhaving dan wel benutting van wet- en regelgeving