visual

Actuele dossiers

Voor rechthebbenden, zoals auteurs, artiesten, producenten en uitgevers, is het in bepaalde gevallen goedkoper, effectiever en veiliger (handhaving) om een deel van hun rechten collectief uit te oefenen. Zij hoeven dan niet zelf bij te houden wat er met hun creatie gebeurt, wat in de meeste gevallen onmogelijk is.
Het aanbod aan games is net zo divers als de behoefte van gamers. Een deel van het aanbod is ongeschikt voor minderjarigen. De overheid wil jongeren beschermen tegen de confrontatie met schadelijke en ongeschikte beelden en vroeg zich in 2009 af in hoeverre bestaande zelfregulering daadwerkelijk leidt tot die gewenste bescherming en of een verbod op ‘extreem gewelddadige games’ niet beter zou zijn. Uit onderzoek was immers gebleken dat jongeren te vaak films en games konden kopen, huren of zien die schadelijk of ongeschikt kunnen zijn.
het downloaden van auteursrechtelijk beschermde werken uit illegale bron is een wijdverbreid fenomeen op Internet. Volgens schattingen bestaat een kwart van het wereldwijde internetverkeer uit het uitwisselen van illegaal aangeboden bestanden. Bijna driekwart van het downloadverkeer via cyberlockers en bijna twee derden van het verkeer via BitTorrent bestaat uit illegaal aangeboden auteursrechtelijk beschermde werken. Het grootste deel van het aanbod wordt door een kleine groep uploaders ter beschikking gesteld.
Volgens sommigen bevinden individuele makers en artiesten zich vaak in een zwakke positie ten opzichte van de exploitanten van hun werk en zou een wettelijke regeling voor het auteurscontractenrecht zorgen voor een versterking van hun positie. Bovendien zou het hen de instrumenten geven om hun belangen zelf te beschermen en de verdiencapaciteit van hun werken te vergroten.
In de 'Digitale Agenda' beschrijft de minister van EL&I hoe ICT slim kan worden ingezet voor groei en welvaart. Eén van de speerpunten daarbij is het vergroten van speelruimte voor ondernemers op de Europese digitale markt. In het kader daarvan zegt het kabinet ernaar te streven dat alle content die offline verkrijgbaar is ook online beschikbaar komt en kondigt het een onderzoek aan naar het beleid dat rechthebbenden volgen voor het aanbieden van hun content op de online markt, de licentievoorwaarden die zij stellen en of zij bereid zijn financiele risico's te delen met innovatieve bedrijven die deze producten online willen aanbieden. 
Nederland telt online meer dan 20 film- en videodiensten, ruim 30 muziekdiensten, zo’n 20 e-bookdiensten en een tiental gamediensten. Daarnaast wordt aan een aantal nieuwe initiatieven gewerkt.