visual

Omschrijving

Volgens sommigen bevinden individuele makers en artiesten zich vaak in een zwakke positie ten opzichte van de exploitanten van hun werk en zou een wettelijke regeling voor het auteurscontractenrecht zorgen voor een versterking van hun positie. Bovendien zou het hen de instrumenten geven om hun... meer

Standpunt

  Ten behoeve van de behandeling in de Tweede Kamer heeft NVPI samen met haar partners in het Platform Creatieve Media Industrie (Nederlands Uitgeversverbond NUV, de verenigingen voor muziekuitgevers NMUV en VMN, de Publieke Omroep NPO, Filmproducenten Nederland FPN, de Nederlandse Vereniging... meer